klad

« Powrót do Słownika

klad – grupa gatunków, która zawiera gatunek macierzysty i wszystkich jego potomków.

« Powrót do Słownika