kladogram

kladogram rodzaj dendrogramu nieuwzględniający czasu pojawiania się nowych linii ewolucyjnych. Jest efektem analizy kladystycznej. Z punktu widzenia kladystyki czas ukształtowania się poszczególnych cech nie jest istotny, natomiast najważniejsza jest kolejność dychotomicznych rozszczepień (węzły) tworząca wzorzec pokrewieństw.

Kurs: Klasyfikacja organizmów (4L)(2.4.)

Kurs: NPB (3L)(9.6.)