klatka piersiowa

klatka piersiowa – u owodniowców (w tym u człowieka) część tułowia między szyją i jamą brzuszną. Elementy szkieletu klatki piersiowej i jej muskulatura chronią narządy wewnętrzne (głównie serce i płuca) i umożliwiają proces wymiany gazowej.
(łac. thorax)