klimaks

klimaks końcowe, stabilne stadium rozwojowe biocenozy (sukcesji ekologicznej). Stan końcowy rozwoju biocenozy uwarunkowany jest przede wszystkim lokalnym klimatem. Zwykle w określonych, ustalonych warunkach klimatycznych i glebowych klimaks jest wspólny dla różnych szeregów sukcesyjnych.

Uwaga: pojęcie to często jest odnoszone także do ekosystemów.

Kurs: Ekologia (3.7.)