knidocyt

« Powrót do Słownika

knidocyt – wyspecjalizowana komórka charakterystyczna dla parzydełkowców; zawiera strukturę w postaci kapsuły zaopatrzonej wewnątrz w zwiniętą nić; ich zawartość może zostać wystrzelona; struktury te służą do łapania ofiary lub do obrony.

« Powrót do Słownika