koacerwaty

koacerwaty – duże micele samoistnie tworzące się w układach koloidalnych wielu ważnych związków organicznych, takich jak białka, tłuszcze i kwasy nukleinowe.

Bariera rozgraniczająca koacerwaty od środowiska zewnętrznego jest półprzepuszczalna i ich środowisko wewnętrzne często odbiega od zewnętrznego. Dodając do roztworu takie enzymy badacze uzyskali efekt pseudometabolizmu (reakcje chemiczne porównywalne z reakcjami biochemicznymi).

Wg teorii Oparina koacerwaty są protobiontami – formą materii nieożywionej najbliższą komórkom. Najważniejszą różnicą między nimi jest brak zdolności koacerwatów do rozmnażania się.

Kurs: Ewolucjonizm (3L)(L. 7.)