kodominacja

kodominacja – sytuacja, w której fenotypy obydwu alleli ujawniają się w heterozygotach, ponieważ obydwa allele wpływają na fenotyp osobno i specyficznie.