kodon

kodon – sekwencja składająca się z trzech nukleotydów DNA lub mRNA, która jest charakterystyczna dla danego aminokwasu lub dla sygnału “ stop”; podstawowa jednostka kodu genetycznego.

Por. także antykodon