koenzym

koenzym – organiczna, niebiałkowa cząsteczka spełniająca rolę enzymatycznego kofaktora. Wchodzi w skład miejsca aktywnego niektórych enzymów. Z częścią białkową enzymu jest związany nietrwale (niekowalencyjnie). Rolę koenzymów w reakcjach metabolicznych spełnia wiele witamin.

Podczas reakcji koenzym spełnia rolę przenośnika elektronów, atomów lub grup chemicznych.

Kurs: Metabolizm (2.2.) (3-letnie liceum)

Kurs: Metabolizm (2.2.) (4-letnie liceum)