kofaktor

kofaktor – każda niebiałkowa cząsteczka lub jon, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania enzymu. Kofaktory mogą być związane na stałe z miejscem aktywnym enzymu lub mogą luźno łączyć się z substratem w czasie reakcji katalizy.

Por. koenzym