kohezja

kohezja – zjawisko stawiania oporu przez ciała fizyczne poddawane rozdzielaniu na części. Wynika z sił działających wewnątrz ciała, np. licznych wiązań wodorowych powstających między cząsteczkami wody.

Także bardziej ogólnie: łączenie się ze sobą podobnych cząsteczek, np. wody dzięki wiązaniom wodorowym.

(łac. cohaere– nieodłączny)

Kurs: Naukowe podstawy biologii (5.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Naukowe podstawy biologii (5.3.) (4-letnie liceum)