koloid

koloid, właściwie układ koloidalny – niejednorodna mieszanina tworząca układ substancji, w którym jedna z nich (tworząca fazę rozproszoną) jest rozproszona w drugiej (tworzącej fazę rozpraszającą). Rozdrobnienie (czyli stopień dyspersji) substancji rozproszonej jest tak duże, że fizycznie mieszanina sprawia wrażenie homogenicznej, jednak nie jest to wymieszanie na poziomie pojedynczych cząsteczek (nie jest to roztwór właściwy!). Koloidy tworzą cząsteczki białek otoczone cząsteczkami wody.

Przykładem bardzo złożonego układu koloidalnego jest cytozol.

Uwaga: w koloidach cząsteczki fazy rozproszonej mają wielkość wynoszącą od 10-9 do 10-7 m (od 1 do 100 max. 500 nm). Na lekcjach biologii nie musisz się silić na zapamiętywanie tych parametrów!