kolonia bakteryjna

widoczne gołym okiem skupisko wielu komórek bakteryjnych powstałych z jednej komórki wyjściowej. W celu uzyskania odizolowanych kolonii stosuje się różne metody posiewu.