kolonia

kolonia – dwa zbliżone znaczenia:

  1. (ekol.) forma współżycia organizmów, np. kolonia lęgowa ptaków.
  2. (morfol., fizjol.) forma życiowa organizmów, w której poszczególne osobniki związku funkcjonują razem jak odrębny osobnik. W kolonii poszczególne osobniki (moduły), choć żyją w skupieniach, zachowują odrębność i funkcjonują jako niezależne organizmy. Stopień autonomii osobników może być różny: od bardzo luźnego, gdy poszczególne osobniki są identyczne i mogą oddzielać się od kolonii (częste, np. u bakterii), do tak ścisłego, że poszczególne osobniki pełnią wyspecjalizowane funkcję i trudno rozstrzygnąć, czy taki twór jest jeszcze kolonią, czy już pojedynczym organizmem (np. u żeglarza portugalskiego albo toczka). W przypadku glonów za moduły uznawane są poszczególne komórki. Kolonie glonów mogą mieć kształty prostych (drgalnica) bądź rozgałęzionych nici, płaskich dywaników (Scenedesmus) itp. U zwierząt tworzących kolonie (gąbki, parzydełkowce) poszczególne moduły, połączone wspólnym ciałem, czyli stolonem, są nazywane zooidami.