komensalizm

komensalizm – nieantagonistyczny związek międzygatunkowy, w którym jeden gatunek odnosi korzyści, natomiast drugi ani nie korzysta, ani nie traci.

Uznawany za rodzaj symbiozy.

Komensal – organizm pozostający w stosunku symbiozy z innym organizmem, żywiący się produktami pokarmowymi niewykorzystanymi przez ten organizm.

Kurs: Ekologia (3.5.)