komórczak

komórczakpojedyncza, zwykle bardzo duża komórka mająca wiele jąder komórkowych; także organizm lub jego cześć zbudowana z takich komórek.

Komórczak powstaje w wyniku wielokrotnego podziału jądra bez jednoczesnego podziału cytoplazmy (cenocyt) albo złączenia się pojedynczych komórek w jedną bez fuzji jąder (syncytium).

Przykłady: śluzorośla (tu: plazmodia), strzępki niektórych grzybów, gałęzatka (zielenica).