kompartment

kompartmentodrębny obszar w komórce eukariotycznej (tzw. przedział subkomórkowy), tworzony przez siateczkę śródplazmatyczną lub inne organelle (struktury błoniaste). Kompartmentacja (podział komórki na odrębne kompartmenty) umożliwia jednoczesny przebieg różnych procesów, często przeciwstawnych, np. synteza heksoz w chloroplastach i ich rozpad w cytoplazmie i w mitochondriach.

Nieformalny zapis: jedna organella lub wszystkie organelle jednego rodzaju = jeden kompartment, np. wszystkie mitochondria tworzą jeden kompartment, wszystkie chloroplasty itd.

Kurs: Cytologia (2.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (2.3.) (4-letnie liceum)