kompetencja

kompetencja – naturalny stan komórek bakteryjnych, w którym DNA z otoczenia może przedostać się do ich wnętrza. Kompetencja jest charakterystyczna dla niektórych gatunków bakterii, np. Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Rhizobium.Stan kompetencji jest podstawowym warunkiem transformacji i wymaga wytworzenia specjalnego białkowego czynnika kompetencji. Naturalne szczepy mają stosunkowo niską kompetencję. W warunkach laboratoryjnych kompetencja może być podwyższona przez traktowanie organizmów roztworami soli.
Krótko: fizjologiczny stan zdolności bakterii do transformacji.

Ważne! Kompetencję wykazują także pewne szczepy drożdży (Saccharomyces).

Kurs: Prokarionty (2.5.) (3-letnie liceum)

Kurs: Prokarionty (2.5.) (4-letnie liceum)