kompleks centrum reakcji

kompleks centrum reakcji – kompleks białek zawierający specjalną parę cząsteczek chlorofilu a i pierwotny akceptor elektronów. Usytuowany centralnie w fotoukładzie/fotosystemie kompleks ten wpływa na przebieg reakcji w fotosyntezie. Wzbudzona dzięki energii świetlnej para cząsteczek chlorofili dostarcza elektron do pierwotnego akceptora elektronów, który przekazuje elektron do łańcucha transportu elektronów.