kompleksy zbierające energię świetlną

kompleksy zbierające energię świetlną – kompleks białek związanych z cząsteczkami barwników (chlorofilu a, chlorofilu bi karetonoidów), które wyłapują energię świetlną i przekazują ją do barwników centrum reakcji fotosystemu.

Czasem nazywane są układami antenowymi/antenami energetycznymi.