komplementarność zasad azotowych

komplementarność zasad azotowychprzestrzenne i chemiczne dopasowanie par zasad azotowych występujących w kwasach nukleinowych (w nukleotydach). Mogą powstawać jedynie pary: adenina/tymina (w DNA), adenina/uracyl (w RNA) oraz cytozyna/guanina (w DNA i RNA). Parę C-G wiążą trzy wiązania wodorowe, pozostałe pary – dwa.

Ważne: komplementarność ma podstawowe znaczenie dla dziedziczności!