komplementarny DNA

komplementarny DNA (cDNA) – podwójny łańcuch DNA zsyntetyzowany in vitro przy użyciu mRNA jako matrycy oraz enzymu odwrotnej transkryptazy (RT). Cząsteczka cDNA jest odpowiednikiem eksonów danego genu eukarionta.

Kurs: Biotechnologia (2.8.)