kondensacja

kondensacja (chem.) – reakcja chemiczna, w której dwie cząsteczki łączą się wiązaniem kowalencyjnym (tworząc produkt główny), uwalniając małą cząsteczkę (produkt uboczny). Zwykle uwalniana jest woda (mówimy tu więc jednocześnie o dehydratacji).

Przykłady kondensacji: reakcja estryfikacji, reakcja tworzenia wiązania glikozydowego, reakcja tworzenia wiązania peptydowego.