koniugacja

koniugacja –  termin stosowany do określania różnych procesów zwykle prowadzących do rekombinacji genetycznej: 

1. proces paraseksualny u bakterii polegający na bezpośrednim przeniesieniu DNA (plazmidu, fragmentu lub całego genomu) z komórki dawcy do komórki biorcy. Wymaga czasowego połączenia komórek. Komórka dawcy wchodzi w kontakt z komórką biorcy za pośrednictwem pili wytwarzającej cienki mostek cytoplazmatyczny. Po koniugacji komórka biorcy nabiera pewnych cech komórki dawcy.

Komórka dawcy określana jest jako “męska” (zawiera czynnik F lub RTF określający męską “płeć bakterii”), natomiast komórka biorcy określana jest jako “żeńska”. 

Mówimy tu o poziomym transferze genów (informacji genetycznej).

Kurs: Prokarionty (2.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Prokarionty (2.4.) (4-letnie liceum)

2. u orzęsków proces płciowy, w czasie którego dwie komórki wymieniają haploidalne mikronukleusy.

Kurs: Protisty (4.6.) (3-letnie liceum)

Kurs: Protisty (4.6.) (4-letnie liceum)

3. u sprzężnic rozmnażanie się płciowe z udziałem różnych nici haploidalnych.

Kurs: Rośliny (1.5.) (3-letnie liceum)

Kurs: Rośliny (1.5.) (4-letnie liceum)

4. w komórkach przechodzących mejozę – koniugacja chromosomów to łączenie się podczas profazy I chromosomów homologicznych w pary, co umożliwia zajście crossing-over.