konkurencja międzygatunkowa

konkurencja międzygatunkowa – współzawodnictwo, które pojawia się, kiedy osobniki dwóch lub więcej różnych gatunków konkurują o te same zasoby środowiska.