konkurencyjne wypieranie

konkurencyjne wypieranie – koncepcja, która zakłada, że kiedy populacje dwóch podobnych gatunków konkurują o te same ograniczone zasoby i jedna z populacji będzie wykorzystywała pewne zasoby bardziej efektywnie i osiągnie większy sukces reprodukcyjny, to w konsekwencji doprowadzi do eliminacji drugiej populacji (gatunku).

Por. zasada Gausego