konodonty

konodontygrupa wymarłych zwierząt morskich, po których zachowały się głównie rozproszone mikroskopijne zębokształtne elementy zbudowane zwykle z fosforanu wapnia. Konodonty żyły od późnego kambru do późnego triasu (ok. 540–200 mln lat temu). Uważa się, że były prymitywnymi kręgowcami (świadczyć ma o tym przede wszystkim tworzenie zmineralizowanych tkanek).

Pierwszy odcisk całego zwierzęcia napotkano w 1983. Miało ono miękkie węgorzokształtne ciało o długości kilku centymetrów, z parą dużych oczu, sztywną struną grzbietową i płetwą ogonową.

Kurs: Strunowce (5.2.) (3-letnie liceum)

Kurs: Strunowce (5.2.) (4-letnie liceum)

łac. Conodonta