konwencja berneńska

konwencja berneńska – popularna nazwa Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk. Konwencja dotyczy przede wszystkim wspólnej europejskiej (nie tylko na terenie państw UE) ochrony gatunków zagrożonych i ginących, oraz ich siedlisk naturalnych.

(ang. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats)

Uwaga: w naszych materiałach jedynie o niej wspominamy, ale nie należy zapominać, że Polska ten dokument ratyfikowała.