Konwencja Waszyngtońska

Konwencja Waszyngtońska – popularna nazwa Konwencji o Międzynarodowym Handlu Zagrożonymi Wyginięciem Dzikimi Gatunkami Zwierząt i Roślin (CITES) podpisanej w Waszyngtonie. Celem Konwencji jest eliminacja niezrównoważonej eksploatacji dzikich gatunków spowodowanej przez handel międzynarodowy. Obecnie obejmuje ochroną prawie 34 tys. gatunków, niezależnie od tego, czy handel odbywa się okazami żywymi lub martwymi, ich częściami (np. kość słoniowa lub skóra) lub produktami pochodnymi (np. lekarstwa wyprodukowane ze zwierząt lub roślin). Państwa członkowskie, nazywane Stronami Konwencji CITES, razem reglamentują handel gatunkami podlegającymi ochronie według Konwencji (zob. poniżej). Oznacza to, że wszystkie Strony Konwencji CITES mają wspólne ramy prawne i procedury (także w stosunku do państw, które nie są stronami konwencji).  Konwencję ratyfikowało ponad 170 państw (Polska w 1989 roku). Funkcję Organu Zarządzającego Konwencji Waszyngtońskiej w Polsce pełni Minister Środowiska. Funkcję Organu Naukowego –  Państwowa Rada Ochrony Przyrody.

(ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and FloraCITES)

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (5.3.)