konwergencja

konwergencja – dwa znaczenia:

  1. proces powstawania cech morfologicznie i funkcjonalnie podobnych (czyli analogicznych) w grupach organizmów odlegle spokrewnionych. Konwergencja jest skutkiem zajmowania podobnych nisz ekologicznych (funkcjonowania w podobnych lub takich samych warunkach środowiskowych. Przykłady: ryby i walenie (żyjąc w środowisku wodnym rozwinęły podobny opływowy kształt ciała i napędową płetwę ogonową), zewnętrzne podobieństwo rekinów, ichtiozaurów i delfinów, zewnętrzne podobieństwo płazów ogoniastych i jaszczurek, skrzydła ptaków i owadów, oko głowonogów i ryb.
  2. odbiór sygnałów nerwowych z wielu neuronów przedsynaptycznych przez jeden neuron zasynaptyczny.

Dla nauczycieli: formalnie konwergencja i ewolucja zbieżna są pojęciami bliskoznacznymi. W szkole średniej można traktować je jak synonimy.