kora mózgowa

kora mózgowa – wierzchnia, cienka część mózgu niektórych kręgowców. Jest najlepiej rozwinięta i najbardziej zróżnicowana u ssaków. Anatomicznie kora mózgowa stanowi część tzw. istoty szarej mózgu (zawiera ciała ogromnej liczby komórek nerwowych mózgu). W obrębie kory mózgowej zachodzą: analiza wrażeń zmysłowych, sterowanie ruchami spontanicznymi, zapamiętywanie, a u człowieka także procesy związane z myśleniem abstrakcyjnym i umiejętnościami językowymi.

Bardzo ogólnie: powierzchnia mózgu.