kosmówka

kosmówka – błona płodowa zarodka owodniowców, tj. gadów, ptaków i ssaków, otaczająca zarodek i pozostałe błony płodowe. Bierze udział w wymianie gazowej oraz w formowaniu łożyska u ssaków.