kotransport

kotransport – zjawisko przenikania przez błonę biologiczną jednej substancji rozpuszczonej, które jest zależne od jednoczesnego lub następczego przeniesienia innej substancji rozpuszczonej.

Kotransport może mieć postać:

  • symportu – transportu dwóch substancji w tym samym kierunku,
  • antyportu – transportu dwóch substancji w przeciwnym kierunku.

Krótko – połączenie dyfuzji ułatwionej jednej substancji z transportem aktywnym innej, wbrew gradientowi stężeń.

Kurs: Cytologia (4.5.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (4.5.) (4-letnie liceum)