krajobraz pierwotny

krajobraz pierwotny – krajobraz zachowany w swojej pierwotnej postaci. Jego elementy (skały macierzyste, woda, powietrze, flora i fauna) nie zostały zmienione przez działalność człowieka. W Europie krajobraz ten jest już rzadkością. Występuje w najwyższych partiach niektórych masywów górskich, w tundrze i w kilku kompleksach leśnych leśnych.