krajobraz zdewastowany

krajobraz zdewastowany – krajobraz silnie zaburzony, przekształcony przez człowieka. Jego ekosystemy nieodwracalnie utraciły możliwości samoregulacji. Nawet w przypadku ustania działalności człowieka, wykształcające się w powoli mechanizmy samoregulacyjne doprowadziłyby do głębokich zmian w ukształtowaniu powierzchni terenu, szacie roślinnej i faunie.

Ogólnie to tereny silnie uprzemysłowione lub zurbanizowane. Wymagają działań rekultywacyjnych.