kręgowce

kręgowce (Vertebrata) – podtyp zwierząt należących do typu strunowców (Chordata), którego przedstawiciele posiadają kręgosłup. Zaliczamy tu ssaki, ptaki, gady, płazy oraz ryby chrzęstnoszkieletowe (chrzęstne), ryby kostnoszkieletowe: promieniopłetwe i mięśniopłetwe.

Uwaga: kręgowcami są także minogi.

Kurs: Strunowce (5.2.) (3-letnie liceum)

Kurs: Strunowce (5.2.) (4-letnie liceum)