krótki interferujący RNA

krótki interferujący RNA (siRNA) – krótka dwuniciowa, niekodująca cząsteczka RNA o długości 20-25 pz, regulująca (wyciszająca) ekspresję genu o homologicznej sekwencji. Powstaje przez pocięcie enzymem Dicer dwuniciowego RNA na fragmenty odpowiedniej długości. siRNA wiąże się z kompleksem białkowym o aktywności rybonukleazy (RISC), czemu towarzyszy usunięcie jednej nici siRNA. Następnie cały kompleks wiąże się z komplementarną do siRNA cząsteczką mRNA, tnąc ją na kawałki. Skutek w komórce: obniżenie ekspresji genu.

Ciekawe: organizmy eukariotyczne wykorzystują mechanizm interferencji RNA powodowany przez siRNA także do obrony przed wirusami. 

(siRNA, od ang. small interfering RNA)

Uwaga: siRNA iest jednym z mediatorów mechanizmu interferencji RNA (RNAi).

Dla zainteresowanych!

Por. także miRNA

Kurs: Biotechnologia (5.5.)