krzywa przeżywalności

krzywa przeżywalności – wykres przedstawiający odsetek lub liczbę osobników, które żyją w każdej grupie wiekowej; jeden ze sposobów przedstawiania śmiertelności w zależności od wieku.