kserofity

rośliny przystosowane pod względem budowy i czynności życiowych do suchego klimatu. Żyją w warunkach długotrwałej suszy powietrza i gleby. Kserofity dzielimy na dwie grupy ekologiczne: sukulenty i sklerofity. Wszystkie mają liczne przystosowania do ograniczania transpiracji.

Kurs: Ekologia (3L)(1.4.)

Kurs: Rośliny (4L)(6.6.)w przyg