kubek smakowy

– narząd zmysłu smaku kręgowców. Pojedynczy kubek smakowy jest zestawem zmodyfikowanych komórek nabłonkowych. Do nich przylegają zakończenia nerwowe nerwu czuciowego. Komórki zmysłowe rozdzielone są komórkami podporowymi.

kubek smakowy

U człowieka kubki smakowe są rozmieszczone są na języku (w widocznych wybrzuszeniach, tzw. brodawkach), podniebieniu, gardle, a nawet w górnej części przełyku. Wrażliwość na różne smaki, zwłaszcza gorzki i słodki jest uwarunkowana genetycznie, a więc odmienna u każdego człowieka.

Ciekawostka: liczba kubków u dorosłego człowieka wynosi około 10 tysięcy. Niektóre z nich ulegają zniszczeniu już po kilkunastu dniach, lecz na ich miejscu pojawiają się nowe.

Ważne: teoria, że kubki smakowe o odmiennej charakterystyce są zlokalizowane w różnych sektorach języka jest już nieaktualna!. 

Kurs: Człowiek – układ nerwowy i narządy zmysłów (8.3.)