kuksonia

kuksonia (łac. Cooksonia) – najstarsza znana roślina naczyniowa (pojawiła się już w sylurze, ok. 430 mln lat temu). 

Osiągający zaledwie ok. 10 cm wysokości sporofit kuksonii miał kłącze z chwytnikami. Z kłącza wyrastały widlasto rozgałęzione, bezlistne pędy asymilacyjne, zakończone zarodniami. W centralnej części łodygi znajdowała się prymitywna wiązka przewodząca. Gametofit najprawdopodobniej był bardzo podobny do sporofitu (izomorficzna przemiana pokoleń). 

Kuksonia jest przedstawicielem ryniofitów. Prawdopodobnie już w dewonie z ryniofitów utworzyły się wszystkie linie rozwojowe współczesnych roślin naczyniowych.

Dla olimpijczyków: zwolennicy teorii homologicznej uważają, że ryniofity dały początek liniom rozwojowym wszystkich roślin lądowych.

Por. także aglaofiton

Kurs: Rośliny (2.6.) (3-letnie liceum)

Kurs: Rośliny (2.7.) (4-letnie liceum)