kwas moczowy

kwas moczowy – jeden z końcowych produktów metabolizmu związków azotowych w organizmach żywych. Stosunkowo nietoksyczny i słabo rozpuszczalny w wodzie (wytrąca się w postaci białych kryształów).

Ściślej – produkt końcowy metabolizmu białek i puryn, a także główny produkt przemiany materii azotowej u zwierząt urikotelicznych (owadów, ślimaków lądowych i wielu gadów). 

Kurs: Fizjologia zwierząt (6.4.)

Kurs: Metabolizm (10.2.) (3-letnie liceum)

Kurs: Metabolizm (10.2.) (4-letnie liceum)