kwiat

kwiat organ roślin nasiennych, który jest przekształconym, skróconym pęd o ograniczonym wzroście służącym do rozmnażania płciowego (generatywnego). Zawiera części biorące bezpośredni udział w rozmnażaniu i części dodatkowe. 

Kwiaty nagozalążkowych są niepozorne, rozdzielnopłciowe i mają prostą budowę. Kwiat żeński tworzy owocolistek (łuska) z zalążkami. Kwiaty te są zebrane w szyszkowate kwiatostany (szyszki). Kwiat męski ma postać małej szyszeczki tworzonej przez mikrosporofile z woreczkami pyłkowymi.

W typowym (obupłciowym) kwiecie roślin okrytozalążkowych występują struktury służące do rozmnażania płciowego (pręciki i słupki) oraz struktury niezwiązane bezpośrednio z rozmnażaniem (okwiat). 

Kwiat roślin nasiennych jest organem homologicznym do kłosa zarodnionośnego (sporofilostanu) roślin ewolucyjnie starszych.

Kurs: Rośliny (9.4.) (powstanie kwiatu) (3-letnie liceum)

Kurs: Rośliny (9.4.) (powstanie kwiatu) (4-letnie liceum)