kwiatostan

kwiatostan – wyodrębnione skupienie rozgałęzień pędów zakończonych kwiatami. W formie typowej kwiatostany wykształciły się u roślin okrytozalążkowych, jednak w języku polskim mianem kwiatostanów określa się także szyszki żeńskie (makrostrobile), jak i szyszki męskie (mikrostrobile) roślin nagozalążkowych.

U roślin okrytozalążkowych wyróżnia się dwa podstawowe typy kwiatostanów: groniaste i wierzchotkowate, różniące się sposobem rozgałęzienia.

Krótko: pęd kwiatonośny – grupa kwiatów na osi kwiatostanowej.

Kurs: Rośliny (11.5.) (3-letnie liceum)

Kurs: Rośliny (11.5.) (4-letnie liceum)