łańcuch transportu elektronów

łańcuch transportu elektronów – sekwencja cząsteczek przenoszących elektrony (najczęściej białek błonowych). Elektrony przekazywane są w reakcjach redoks, a uwalniana energia wykorzystywana do produkcji ATP. Łańcuchy transportu elektronów funkcjonują w błonach tylakoidów chloroplastów i w błonie wewnętrznej mitochondriów.