lateralizacja

« Powrót do Słownika

lateralizacja – czynnościowa przewaga jednej strony ciała związana z dominacją jednej z półkul mózgowych. Jest również związana z lewo- lub praworęcznością.

« Powrót do Słownika