lęg

lęg – w znaczeniu ogólnym to wylęganie się albo inaczej wyklucie się się zwierząt z jaj. W zoologii lęg to także wszystkie jaja danego zwierzęcia (nie tylko ptaka, ale także np. gada) wysiadywane jednocześnie (wielkość lęgu to liczba jaj wysiadywanych jednocześnie w jednym gnieździe). W ornitologii termin ten oznacza to również wszystkie pisklęta pochodzące z jednego zniesienia, wychowywane przez jednych rodziców.
Uwaga: Termin lęg używany jest także w odniesieniu do całego gatunku.