lepkie końce

lepkie końce – jednoniciowe, niesparowane końce dwuniciowego fragmentu restrykcyjnego cząsteczki DNA. Powstają po cięciu cząsteczek DNA przez enzymy restrykcyjne.

Uwaga: nie wszystkie restryktazy zostawiają lepkie końce! 

Kurs: Biotechnologia (2.4.)