leptoidy

leptoidy – żywe, wydłużone komórki gromadzące i przewodzące asymilaty (cukry) w łodyżce gametofitu mchów, a u płonników także w secie sporofitu. 

Ważne: nie są homologiczne do elementów łyka roślin naczyniowych! Powstały niezależnie i są strukturami analogicznymi.

Dla zainteresowanych: skośnie ścięte końce kolejnych leptoidów w “łańcuchu” przylegają do siebie. Przez otworki w ścianach przechodzą plazmodesmy, zatem powstaje tu coś w rodzaju prostego pola sitowego lub sita. 

Kurs: Rośliny (3.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Rośliny (3.4.) (4-letnie liceum)

por. także: hydroidy