liczba obrotów enzymu

liczba obrotów enzymu – maksymalna liczba cząsteczek substratu, które cząsteczka enzymu przekształca w produkt w danej jednostce czasu (w optymalnych warunkach). Liczba obrotów jest bardzo zróżnicowana dla różnych enzymów, np. dla lizozymu wynosi 0,5/s, a dla anhydrazy węglanowej 600 tys./s (wg Biochemii. Tymoczko, Berg nawet 1 mln/s).

Dla olimpijczyków.